Υπηρεσίες προς ιδιώτες

Στο αβέβαιο περιβάλλον των συνεχών μεταβολών δίνουμε αξιόπιστες λύσεις για τη διατήρηση της προσωπικής σας περιουσίας, κινητής και ακίνητης.


Φορολογικές Δηλώσεις

  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Προϋπολογισμός και σύνταξη φορολογικού πλάνου
  • Δηλώσεις Φορολογίας Ακινήτων με άμεσο υπολογισμό φόρου
  • Υποβολή τροποποιητικών – συμπληρωματικών δηλώσεων παρελθόντων ετών.
  • Υπολογισμός τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή από πρόσθετους φόρους
  • Σύνταξη δηλώσεων κτηματολογίου

Εργατικά Θέματα

  • Συμβουλές σε περιπτώσεις απολύσεων και υπολογισμός των νόμιμων αποζημιώσεων.
  • Συμβουλές πάνω σε εργασιακά σας θέματα, όπως η αλλαγή του ωραρίου, τα ρεπό, οι υπερωρίες, η άδεια λοχείας και τοκετού κ.τ.λ.
ΕΣΠΑ